Hoofdstuk:
Home
lighthousebanner1

Hoofdstuk
Archieven QSL Kaarten web

Pagina's
Index
Aanvragers Award Links Regels voor Aanvragen Rules in English
Regels voor Aanvragen

Regels voor het aanvragen
De spelregels voor het behalen van dit fraaie award zijn simpel gehouden zodat het niet moeilijk is om het basis award te behalen.
De spelregels volgen hieronder.
Het 3e weekend in augustus is het weekend van het International Lighthouse/lightship weekend en diverse vuurtorens, geldig voor het Dutch Lighthouse Award, zijn dan actief.
Zie voor deelnemende vuurtorens: http://illw.net/
Daarnaast zullen op andere data vuurtorens ‘geactiveerd’ worden zodat er het gehele jaar door amateur activiteiten vanaf vuurtoren locaties te verwachten zijn.
Deze activiteiten zullen, waar mogelijk, van tevoren bekend gemaakt worden in de amateurbladen en op deze site.

Meer informatie is ook te verkrijgen bij:
PA0VLD,  e-mail: pa0vld@veron.nl
Voorwaarden voor het behalen van het “Dutch Lighthouse Award”:
1. Het award wordt uitgegeven door PA0VLD.
2. Tenminste 10 bevestigde verbindingen met een Nederlandse vuurtoren en/of lichtschip zijn geldig voor het award.
3. Verbindingen vanaf 1 januari 2002 zijn geldig voor het award.
4. De verbinding moet bevestigd zijn waarbij de naam en de locatie van de vuurtoren zijn vermeld, en/of het nummer volgens ILLW of A.R.L.H.S. lijst (zie voor lijst: http://arlhs.com)
5. Het award is gratis en wordt als aanhangsel in een e-mail naar u toegezonden.
Een e-mailadres bij de aanvraag is noodzaak.
6. Het amateur station dat een vuurtoren activeert moet in de vuurtoren of in de bijgebouwen van de vuurtoren zijn opgesteld of indien mobiel/portabel, niet verder dan in een straal van 500 meter vanaf de vuurtoren, zijn opgesteld.
7. Deze regels gelden ook voor SWL’s.
8. De aanvraag voor het Dutch Lighthouse Award moet, tezamen met een lijst van de bevestigde verbindingen (bivoorbeeld met qsl kaart of via QRZ.COM of LOTW) gestuurd worden naar de award manager:
C.J. Roos
Wispel 47
9204BA  Drachten
Email: pa0vld@veron.nl

award4or
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 pa0vld.
CMS versie            240104b
Template versie   231231a
Colofoon

Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
18 Mei 2024
22883 µsec.
7702 Bytes
05 jan 2024
16 apr 2024